seccions-gestoria

Gestoria

Laboral, seguretat social i estrangeria

seccions-gestoria-2

En aquesta secció ens ocupem de la contractació laboral, la liquidació de les quotes a la Seguretat Social, afiliació d’empreses i treballadors, tramitació de les baixes mèdiques, règim especial de treballadors autònoms, empleats de la llar, retencions de l’IRPF i inspeccions de treball. També col·laborem en l’elaboració del pla de seguretat i higiene en el treball i en la prevenció de riscos laborals. Gestionem permisos de residència i de treball d’estrangers per contractació en origen, reagrupament familiar i arrelament i les seves renovacions.

Mercantil, comptabilitat i fiscal

seccions-gestoria-4

Estudiem la millor forma jurídica de l’empresa (persona física, entitat en règim d’atribució de rendes o societat de capital) i el règim d’estimació més convenient (estimació directa o mòduls). En portem la comptabilitat, declarem i liquidem els impostos (declaracions censals, IVA, IRPF, impost de societats i declaracions informatives) atenem els requeriments i assistim a les inspeccions d’hisenda. Les orientem en la Llei orgànica de protecció de dades personals. També liquidem impostos de particulars i de no residents (renda i patrimoni).

Tràmits i gestions

seccions-gestoria-3

Sol·licitem les llicències municipals d’activitats i altres autoritzacions administratives d’empreses (registre sanitari, registre industrial...). Ens ocupem de tràmits relacionats amb trànsit (transferències de vehicles, bescanvis de permisos de conduir estrangers, renovacions de permisos de conduir...) i gestoria nàutica (transferències i canvis de llista). Autoritzacions administratives a particulars (pesca, caça) i legalització de documents. Finalment, tramitem escriptures d’herència, obra nova, divisió horitzontal, aportació a societats o compravenda.

gestors-proximitat-discapacitats

Gestor de proximitat
Un asesor especialitzat en tu

El Gestor de Proximitat és un gestor administratiu reconegut per la Fundació ONCE i el Consejo General de Gestores. És expert en la normativa aplicable al ciutadà amb discapacitat i en les pautes d’interacció amb ell. El teu gestor de proximitat té la formació específica per assessorar-te amb totes les garanties de coneixement del teu entorn: si treballes com a assalariat o autònom, si tens vehicle, si has de fer la declaració de la renda... Sempre n’obtindràs el millor benefici.

gestors-proximitat-logo-complet

Entitat Col·legiada al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya núm. 3070

gestors-administratius-de-catalunya-q

A Gestoria Suquet comptem amb un equip multidisciplinar especialitzat en les diferents àrees en què prestem serveis. Això ens permet donar als nostres clients un tracte personalitzat i alhora comptar amb tot un equip que dóna suport a totes les actuacions, cadascú en la seva especialitat. D'aquest manera podem actuar de forma global i analitzar els diferents punts de vista per trobar la millor solució.