Política de Privacitat

GESTORIA SUQUET S.L.P. es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts per GESTORIA SUQUET S.L.P., implica l'acceptació per l'usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s'estipula en ella. Si us plau, tingui en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a d’altres webs, aquesta Política de Privacitat no s'aplica a les webs d'altres companyies o organitzacions a les que la web estigui redirigida. GESTORIA SUQUET S.L.P. no controla el contingut de les webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d'aquestes webs.

  1. Dret d'informació: En virtut del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), GESTORIA SUQUET S.L.P., informa als usuaris d'aquest lloc web i de qualsevol dels seus serveis, de l'existència de fitxers de dades de caràcter personal creats per GESTORIA SUQUET S.L.P. i sota la seva responsabilitat.

  1. Finalitat: Les dades personals dels usuaris recollides mitjançant qualsevol formulari o suport, ho seran amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud, mantenir-lo informat per qualsevol mitjà de comunicació, inclosos els mitjans electrònics, sobre els nostres serveis professionals en les àrees de la gestoria administrativa i assessoria d’empreses, d’administració de finques, de corredoria d’assegurances i com a gabinet jurídic, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantingui amb nosaltres.

  1. Veracitat de les dades: L'usuari garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

  1. Consentiment de l'usuari: El subministrament de les seves dades implica l'acceptació d’aquesta política de privacitat, i suposa el consentiment exprés de l’usuari per al tractament de les seves dades per a la finalitat abans descrita, així com per a l'enviament de newsletters, comunicacions via correu postal, telèfon, fax, SMS, correu electrònic i/o qualsevol mitjà telemàtic amb informació de les activitats de GESTORIA SUQUET S.L.P., sempre que no ens hagi indicat que no vol rebre aquest tipus d'informació, la qual cosa pot fer enviant-nos un correu electrònic a gestoriasuquet@gestoriasuquet.cat indicant en l'assumpte "BAIXA".

  1. Cessions: GESTORIA SUQUET S.L.P., únicament realitzarà cessions de dades quan ho exigeixi la legislació vigent per atendre les seves obligacions legals amb les diferents administracions competents.

  1. Drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació: L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació en els termes previstos legalment, enviant una comunicació comunicació escrita i fotocòpia del DNI, a l'adreça c/Alba 7, 17230 Palamós (Girona) o a l’email gestoriasuquet@gestoriasuquet.cat, indicant la referència LOPD.

  1. Mesures de seguretat: GESTORIA SUQUET S.L.P., l'informa que ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en el tractament de les dades de caràcter personal, de conformitat amb la LOPD i amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i també té els mecanismes necessaris per prevenir, en la mesura que sigui possible, l’accés no autoritzat, robatori, modificacions il·lícites i la pèrdua de dades.

  1. Confidencialitat: En compliment de la normativa vigent, GESTORIA SUQUET S.L.P., es compromet a complir la seva obligació de secret respecte de les dades personals que l'usuari li faciliti.

  1. Cookies: GESTORIA SUQUET S.L.P. utilitza cookies durant la navegació per la seva pàgina web. L'usuari pot configurar el seu navegador perquè l'avisi de la utilització de cookies i per evitar la el seu ús. Si us plau, visiti la nostra Política de cookies.

  1. Actualització de la Política de Privacitat: GESTORIA SUQUET S.L.P., pot modificar i actualitzar aquesta Política de Privacitat en qualsevol moment. Comprovi sempre que està al corrent de la nostra Política de Privacitat.

Data de l’última actualització: 14 de juny de 2016