seccions-juridic

Gabinet jurídic

Sabem que qualsevol conflicte té un cost econòmic i personal enorme, per això, el nostre objectiu és evitar-lo, sempre que sigui possible. En aquest sentit potenciem la secció de mediació i de contractació d’aquest departament; abans d’anar al jutjat sempre intentem una resolució contractual del debat.

De forma preventiva aconsellem i redactem contractes, protocols, estatuts i documents en general en els àmbits mercantil (traspassos de negocis, adquisicions i fusions) civil (arrendaments i família) laboral (expedients de regulació d’ocupació, acomiadaments ...) o administratiu (convenis urbanístics, expropiacions).

Si no hi ha cap més possibilitat, defensem els interessos dels nostres clients davant els tribunals de justícia en els àmbits següents:
• Civil: reclamacions de quantitat, desnonaments per manca de pagament d’arrendataris, impugnacions d’acords de junta de comunitats, accidents laborals o de trànsit.
• Família: separacions i divorcis, processos d’incapacitació.
• Successions: reclamacions de legítima, partició d’herències.
• Mercantil: expedients concursals, accions de responsabilitat contra els administradors.
• Penal: judicis de faltes i querelles.
• Laboral: acomiadaments, expedients de regulació d’ocupació i invalideses).
• Contenciós administratiu: temes urbanístics, sancions administratives.

Col·legiat a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Girona núm. 1317

colegi-advocats-girona-q

A Gestoria Suquet comptem amb un equip multidisciplinar especialitzat en les diferents àrees en les que prestem servei. Això ens permet donar als nostres clients un tracte personalitzat i alhora comptar amb tot un equip al darrere que recolze totes les actuacions, cadascú en la seva especialitat. D'aquest manera podem actuar de forma global i analitzar els diferents punts de vista per trobar la solució més adequada.