Avís legal

Continguts

El titular del lloc web i per tant propietari i responsable dels continguts que s'hi publiquen és:

Gestoria Suquet, S.L. (B17303579)
Ap. de correus 214
c/Alba 7 baixos Edifici l'Empordà,
17230 Palamós (Girona)
Tel: 972 31 50 04 Fax: 972 31 87 06
gestoriasuquet @ gestoriasuquet.cat
Inscrita en el Registre Mercantil de Girona en el volum 127, llibre 0, foli 25, secció 8, full GI-2265, inscripció 6a.

Aquests continguts ofereixen informació general sobre el titular i els serveis que presta. El web permet, a més, que els usuaris estableixin contacte amb el titular a fi d'ampliar informació. Més enllà d'aquest servei, però, la relació que s'estableix no implica cap compromís per a cap de les parts ni estableix cap mena de relació contractual.

Continguts aliens

Els continguts de les pàgines a les que s'enllaça des d'aquest web no són generats pel titular de manera que aquest no se'n pot fer responsable sota cap circumstància.